Exkurze na vodní dílo Gabčíkovo

V předprázdninovém období, tj. v období, kdy již skončila na VŠ běžná výuka a současně ještě neprobíhaly státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací, zorganizoval, jak se již stává tradicí, brněnský klub A.S.I. pro své členy a další zájemce odbornou exkurzi. Ta letošní směřovala na Slovensko, na vodní dílo Gabčíkovo.

Číst dál...

Exkurze na vodní elektrárnu v Melku

Jak měl náš brněnský klub v plánu, uskutečnila se dne 25. května 1999 exkurze na vodní elektrárnu Melk na Dunaji. Po loňských zkušenostech s úspěšnou exkurzí na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně jsme se rozhodli tentokrát pro cestu do zahraničí. Z řady různých typů nakonec zvítězila opět vodní elektrárna, a sice tentokrát průtočná na Dunaji u našich jižních sousedů v Rakousku.

Číst dál...

Chyby a nejistoty v měření

Ve čtvrtek 14. října 1999 se pod tímto názvem uskutečnil na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně pod patronací brněnského klubu A.S.I. seminář, věnovaný především problematice nejistot v oblasti měření z pohledu moderních metrologických předpisů a směrnic. Organizační výbor tvořili pracovníci několika pracovišť Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, zástupce Fakulty strojní Slovenské technické univerzity v Bratislavě a samozřejmě i organizátoři z klubu A.S.I. Brno.

Číst dál...

Exkurze do Škody-auto a.s. v Mladé Boleslavi

Tato akce brněnského klubu A.S.I. se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 1999. Protože se vzhledem k pozdnímu termínu exkurze a obav z nepřízně počasí některých zejména starších členů nepodařilo sehnat dostatek zájemců z řad členů, doplnili jsme místa v autobuse studenty fakulty strojního inženýrství, při níž rozvíjíme svou činnost.

Číst dál...

Ocenění Technického týdeníku

Jak odeznělo na jednání výročního shromáždění zástupců A.S.I., které se konalo na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně 15. února 2000, naše Asociace strojních inženýrů ocenila podporu českého strojírenství na stránkách Technického týdeníku. Toto ocenění bylo vyjádřeno udělením symbolického poháru, který byl udělen šéfredaktoru TT Mgr. Janu Baltusovi.

Číst dál...