Exkurze na vodní dílo Gabčíkovo

V předprázdninovém období, tj. v období, kdy již skončila na VŠ běžná výuka a současně ještě neprobíhaly státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací, zorganizoval, jak se již stává tradicí, brněnský klub A.S.I. pro své členy a další zájemce odbornou exkurzi. Ta letošní směřovala na Slovensko, na vodní dílo Gabčíkovo.

 

Brzy po ránu 6. června 2000 se nakonec u autobusu odjíždějícího ze středu města schází 30 zájemců. Členy brněnského klubu doplňuje skupinka zájemců z pražského klubu a řada dalších pracovníků a studentů fakulty strojního inženýrství z Brna. Někteří se kvůli pracovnímu zaneprázdnění omluvili na poslední chvíli před odjezdem. Z řad účastníků se omluvil i profesor Druckmüller, který ve svých 80 letech celou exkurzi pomáhal organizovat, ale nakonec se jí kvůli zdravotním potížím, či spíše obavám z dlouhé cesty, nezúčastnil. Na přehradě jsme očekáváni kolem jedenácté hodiny, a tak pro jistotu odjíždíme z Brna již kolem půl šesté ráno.

Cesta probíhá bez jakýchkoli problémů, ke zdržení nedochází ani na hraničním přechodu u Lanžhota, a tak i s krátkou přestávkou na občerstvení v motorestu poblíž Malacek přijíždíme na hráz přehrady asi s hodinovým předstihem. Máme tedy dost času k toulkám po hrázi, prohlídce plavebních komor, pohledům z vyhlídkové věže, či jen k prostému posezení na lavičkách u jezera přehrady. Počasí nám přeje, a tak hodinka čekání velmi rychle uplynula.

V předem dohodnutou dobu se nás ujímá průvodce a my vstupujeme nejprve do haly v hlavní budově, která je uzpůsobena jako „předváděcí místnost“. Zde jsou soustředěny modely díla, plány různých variant výstavby a ve velkém formátu provedené fotografie, dokumentující průběh celé výstavby, komplikované vleklými spory s maďarskou stranou. Podrobně jsme seznámeni s původními projekty společného, tehdy Československo - maďarského projektu z roku 1977 i současným „provizorním stavem“, jak bylo po jednostranně vypovězené smlouvě z maďarské strany v roce 1989 uvedeno vodní dílo do provozu v roce 1992. V této hale jsme seznámeni s celou historií projektu i jeho realizace, s parametry přehrady, elektrárny, plavebních komor i s dalšími souvislostmi a začleněním celého vodního díla do krajiny, ekologie i slovenské energetiky.

Po zasvěceném výkladu, doprovázeném nesčetnými dotazy z našich řad se vydáváme na podrobnější prohlídku generátorové haly a panelů distribuovaného řídicího systému jednotlivých soustrojí. Odtud sestupujeme po schodech „do podzemí“ elektrárny k rozváděcímu kolu jedné z turbín a máme možnost ve skutečném provedení posoudit monumentálnost celého technického provedení jedné z turbín. Z generátorové haly vycházíme do prostoru pod elektrárnou nad dolní hladinu Dunaje s vířícími výstupy vody, protékající právě pracujícími turbínami. Zde opět pokračuje další diskuse, kterou ukončuje jednak naše potřeba odjezdu, jednak příchod další objednané skupiny.

Cestu zpět směřujeme nejprve ke starému korytu Dunaje, které protéká asi 2 kilometry jižně od vodního díla a které tvoří historickou a přirozenou hranici Slovenska s Maďarskem. Zde využíváme opět množnosti občerstvení v parném odpoledním slunci ve starém přístavu s kotvícím výletním parníkem, přestavěným na restauraci Titanik. Po krátkém osvěžení či procházce po břehu Dunaje se vydáváme pravobřežní silnicí podél kanálu, sbírajícího průsaky sypanou hrází do Čuňova, což je součást vodního díla Gabčíkovo a zdejší hráz, vzdálená od Gabčíkova více jak 20 km se stala spolu se svými průtočnými turbínami náhradním řešením ve variantě „C“ za původně plánovaný mnohem výkonnější komplex s maďarským Nagymarosem.

Po přejezdu Dunaje u Čuňova máme za sebou prakticky polovinu cesty do Bratislavy, a tak se zastavujeme na parkovišti pod bratislavským hradem a následuje ještě dvouhodinová přestávka, kterou lze využít dle vlastních představ. Někteří vyrážejí v odpoledním čase konečně na oběd, jiní se věnují památkám Bratislavy a jiní využívají příležitosti navštívit „zahraniční“ obchody. Po bratislavské přestávce pak vyrážíme definitivně na cestu k Brnu, kam přijíždíme krátce po šesté hodině večer. Zdá se, že všichni účastníci exkurze byli technickou i další částí spokojeni, k čemuž přispělo i nádherné letní počasí. V autobuse se cestou zpět podřimuje i bouřlivě diskutuje. Jedním z témat je i směr příští exkurze a tato otázka zůstává otevřená i v dnešních dnech, kdy není zcela jasné, zda se příští rok vydáme opět po Dlouhých Stráních, Melku a Gabčíkovu na nějakou další elektrárnu, či zda dostane přednost jiná technická „zajímavost“.

 
Zdrž Hrušov zadržuje objem vody
196 mil m3
 
Délka přívodního kanálu ke Gabčíkovu
17 km
 
Šířka přívodního kanálu
267 – 737 m
 
Hloubka kanálu
7,3 – 14,3 m
 
Samotné dílo Gabčíkovo má průtok
5 088 m3/s
 
Instalovaný výkon
720 MW  (8 x 90 MW)
 
Vertikální Kaplanovy turbíny výrobce ČKD Blansko
8 ks
 
Spád
12,88 – 24,20 m
 
Průtok
636 – 413 m3/s
 
Průběžné otáčky
191 ot/min
 
Jmenovité otáčky
68,2 ot/min
 
Průměr oběžného kola turbíny
9,3 m
 
Počet regulovatelných oběžných lopatek
4
 
Hmotnost oběžného kola turbíny
223,1 t
 
Celková hmotnost turbíny
1 225,5 t
 
Třífázový alternátor výrobce Škoda Plzeň
8 ks
 
Činný výkon
90 MW
 
Jmenovité napětí
15,75 kV
 
Jmenovitý proud
3 666 A
 
Jmenovité otáčky
68,2 ot/min
 
Průběžné otáčky
190 ot/min
 
Hmotnost statoru
358,4 t
 
Hmotnost rotoru
395 t

 

Komplex Čuňovo udržuje potřebnou hladinu spádu pro Gabčíkovo a současně přepouští spolu s částí díla  Dobrohošť a Mošov smluvní objem vody do starého koryta. Obsahuje  plavební komory, zajišťuje hlubokovodní mezinárodní říční plavební cestu a současně obsahuje další průtočné vodní elektrárny.

 
Čuňovo - instalovaný výkon
24,1 MW
 
Malá vodní elektrárna Mošov instalovaný výkon
1,2  MW
 
Dobrohošť – instalovaný výkon
2,2 MW
 
Projektovaná produkce energie původního díla Gabčíkovo-Nagymáros
3 766 GWh/rok
 
Současná průměrná produkce komplexu Gabčíkovo
2 429 GWh/rok

Prameny:

Výklad průvodce

Podklady poskytnuté prof. Druckmüllerem

Brožura: Tarbajovský,L. a kol.: Vodná elektráreň Gabčíkovo. Trenčín VET 1995.

 

 

Ing. František  Vdoleček  &  Ing. Karel Soukup  klub A.S.I. Brno