Exkurze na vodní elektrárnu v Melku

Jak měl náš brněnský klub v plánu, uskutečnila se dne 25. května 1999 exkurze na vodní elektrárnu Melk na Dunaji. Po loňských zkušenostech s úspěšnou exkurzí na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně jsme se rozhodli tentokrát pro cestu do zahraničí. Z řady různých typů nakonec zvítězila opět vodní elektrárna, a sice tentokrát průtočná na Dunaji u našich jižních sousedů v Rakousku.

Celou organizaci do jisté míry zkomplikovala skutečnost, že exkurzi musel povolit dispečink dunajské kaskády se sídlem v Mnichově. Tak došlo k nemilé skutečnosti, kdy nám konečný termín exkurze rakouská strana potvrdila cca 10 dní předem, což stačilo k informování těch členů, kteří včas zaslali návratky a zbytek jsme doplnili zájemci z okolí klubu, tj. převážně z řad studentů a zaměstnanců fakulty. I když jsme poslali fax do pražského klubu, nepodařilo se zkoordinovat případnou účast jeho zájemců.

Ono úterní ráno se nakonec sešlo celkem 33 účastníků, a z diskusí v autobuse při cestě zpět bylo zřejmé, že nikdo vynaloženého času ani prostředků nelitoval. Tradičně byla exkurze výrazně dotována z rozpočtu klubu A.S.I., členové a studenti přispívali částkou 100,-Kč a ostatní pak 180,-Kč, což pokrylo necelých 50% nákladů.

Exkurze se konala v období, kdy jsme byli denně informováni o povodňové situaci na horním toku Dunaje, zejména pak v okolí Pasova. Pracovníci elektrárny nás však ještě den předem na náš dotaz telefonicky ujistili, že u nich je situace zcela normální a můžeme přijet. Cestou jsme se zdrželi při odbavení na vstupu do Rakouska, takže jsme k elektrárně dorazili asi s dvacetiminutovým zpožděním.

Následovala úvodní prohlídka vstupní haly do elektrárny, která je pro účely exkurzí vybavena plány, modely a jinými názornými pomůckami a dokumenty z výstavby i provozu. Poté jsme se vydali na podrobnou prohlídku elektrárny i ostatních zařízení přehrady, které tvoří přepadová pole a plavební komory pro říční lodní dopravu, vše s příslušným technologickým vybavením, které jsme mohli shlédnout. Prakticky lze konstatovat, že jsme absolvovali cestu z pravého břehu Dunaje na levý tělesem přehradní hráze, zatímco zpět jsme se vraceli po komunikaci, spojující oba břehy na koruně hráze.

Horizontální Kaplanovy turbíny, kterých je celkem 9 jsou rozděleny do trojic. Každou trojici dodal jiný dodavatel a má společný řídicí systém. Kromě samotné elektrárny je přehrada tvořena dalšími šesti přepadovými poli pro odtok přebytečné vody a dvěma plavebními komorami. Z technického hlediska zaujal také mohutný portálový jeřáb, který ční nad přehradou a může pojíždět po kolejnicích a přemisťovat předměty uvázlé v česlích i samotné generátory či turbíny. V tom případě lze nad příslušnou turbínou otevřít mohutné „střešní okno“ a jím tento obří jeřáb příslušné zařízení vyzvedne a dopraví na břeh přehrady.

To, co bylo den předem i při samotné exkurzi označeno za normální stav, představovalo ve skutečnosti zhruba dvojnásobný průtok nádrží oproti běžnému maximu. Přepadovými poli vedle elektrárny se valily spousty dunajské vody (cca 3.000 m3/s), které elektrárna nebyla schopna využít. Okamžitý průtok kolem 6.000 m3/s, však nechával obsluhu zcela klidnou, údajně již přehrada pamatuje i 10.000 m3/s, a to již prý bylo opravdu zle. Celá exkurze byla provázena zasvěceným výkladem pracovníka elektrárny, který se nám věnoval i dalšími dodatky, kterými nás zásoboval a na mnohé již předem v autobuse připravil nestor brněnských a blanenských turbínářů pan profesor Druckmüller.

Ten se také nabídl, že nás detailně provede celým vodním dílem Gabčíkovo, na jehož projektu i realizaci se před lety významnou měrou podílel. Nabídka byla akceptována, a zdá se, že tedy i exkurze v příštím roce, kdy prof. Druckmüller oslaví své 80. narozeniny, bude pro změnu opět na další vodní elektrárnu.

V odpoledních hodinách, po cca tříhodinové exkurzi, jsme se od přehrady přesunuli směrem k historickému městu Melk, na parkoviště pod světoznámým klášterem, a následoval opět bezmála tříhodinový volný program. Toho mnozí využili k návštěvě volně přístupných prostorů kláštera a prohlídce města. Někteří absolvovali za vstupné ve výši 65,-ATS zajímavou prohlídku „církevního muzea“ jak by bylo možno také klášter označit. Poté jsme se podél Dunaje se značně zvýšenou hladinou vody vydali na cestu k domovu.

Jak již bylo uvedeno, naprostá většina účastníků byla velmi spokojena a zřejmě se v příštím roce sejdeme opět na výše zmíněné exkurzi na Slovensko na Gabčíkovo. Podaří-li se vše podle našich záměrů, tak bychom ještě na podzim chtěli uskutečnit další exkurzi do automobilky v Mladé Boleslavi, aby těch elektráren zase nebylo příliš mnoho.

Některá technická data elektrárny Melk:

Realizace 1976 až 1982
Výška hráze 13m
Poloha 2,038 říční km toku Dunaje, 214 m n.m.
Délka elektrárny 230m
Délka přepadů 6 x 24 m
Délka vzedmutí hladiny nádrže 22,5 km
Turbíny 9 ks horizontálních Kaplanových turbín
Jmenovitý průtok 1 turbínou 300m3/s
Spád 8,2 m
Otáčky 85,7 ot/min
Průměr oběžného kola 6,3m
Max. průtok elektrárnou 2.700 m3/s
Střední průtok elektrárnou 1800 m3/s
Výkon 187 MW
Průměrný výkon 80 MW
Roční produkce elektřiny 1.180 GWh

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotografie: