Chyby a nejistoty v měření

Ve čtvrtek 14. října 1999 se pod tímto názvem uskutečnil na Fakultě strojního inženýrství VUT v Brně pod patronací brněnského klubu A.S.I. seminář, věnovaný především problematice nejistot v oblasti měření z pohledu moderních metrologických předpisů a směrnic. Organizační výbor tvořili pracovníci několika pracovišť Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, zástupce Fakulty strojní Slovenské technické univerzity v Bratislavě a samozřejmě i organizátoři z klubu A.S.I. Brno.

 

Žádné měření není nikdy absolutně přesné. Výsledky každého měření či experimentální činnosti jsou v praxi zatíženy celou řadou chyb. V každodenní metrologické praxi se s touto skutečností počítá a konečný výsledek bývá stanoven jako jistá jmenovitá hodnota, zatížená příslušným tolerančním polem, tj., pásmem nejistoty.

Zhruba v posledním desetiletí jsou klasické přístupy k vyhodnocování chyb nahrazovány postupně metodikou stanovení nejistot. Toto vyplývá jednak z rozsáhlé mezinárodní metodiky, norem a předpisů na úrovni BIPM, OIML, IEC a dalších institucí. V našich poměrech se touto problematikou zabývají především normy řady TPM 005x. Jednotný mezinárodní přístup dnes již podporují další normy a předpisy, které jsou postupně harmonizovány, či spíše přejímány i naší státní metrologií. Metodika stanovení nejistot funguje vcelku bezproblémově ve vrcholové, státní metrologii, kalibrační službě apod. oblastech. Poměrně velké rezervy máme ale především v každodenní běžné technické praxi.

Seminář si proto kladl za cíl seznámit zúčastněné s problematikou nejistot v měření, jejich významem i výhodami ve srovnání s dnes již překonaným přístupem stanovování klasických chyb, který by měl být i námi co nejrychleji opuštěn a nahrazen právě nejistotami výsledků. Organizátoři semináře se tedy neomezili na přednes dodaných referátů, ale těžiště semináře bylo položeno do široké diskuse a výměny názorů a zkušeností z oblasti práce s nejistotami.

Jako východisko k široké diskusi posloužila vyžádaná obsáhlá přednáška doc.Ing. Rudolfa Palenčára, CSc., pracovníka Katedry automatizácie a merania strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě, jednoho z autorů výše citované řady předpisů TPM 050 a odborníka, který se touto problematikou se svým kolektivem dále podrobně zabývá. Tyto předpisy je možno považovat za dědictví naší společné republiky (ČSFR), jsou využívány oběma později vzniklými samostatnými státními celky. Protože jako v mnoha jiných oblastech, tak i zde, v metrologii a nejistotách v měření máme neustále mnoho společného jak na české, tak slovenské straně hranice, sešel se náš seminář vlastně v mezinárodním složení, když spolu s doc. Palenčárem přicestovalo i několik jeho kolegů.

Celkem se sešly bezmála tři desítky zájemců o tuto problematiku jak ze školství, tak i technické praxe. Výsledkem a přínosem byla především bohatá a tvůrčí diskuse na dané téma aplikací nejistot do nejširších oblastí měření a experimentů. Zde všude mohou nejistoty poskytnout ucelenější pohled na získané výsledky, než jsme byli mnohdy zvyklí. Dopolední jednání se neslo ve znamení úvodního referátu s názvem „Základní postupy stanovení nejistot v měření“, který byl ojediněle přerušován operativními dotazy z pléna a upřesňujícími odpověďmi přednášejícího. Odpolední jednání, pokračovalo po krátké polední přestávce, panelovou diskusí, dotýkající se nejširších souvislosti problémů nejistot, vyskytujících se při měření v praxi, ale také přípravy studentů v této oblasti atd.

V závěru bylo konstatováno, že se celá akce přinesla účastníkům řadu nových poznatků, ujasnila mnohé sporné otázky a souvislosti z oblastí, se kterými nejsme ještě stále schopni vždy pracovat tak rutinně, jak tomu bylo u klasických postupů vyhodnocování chyb. Za jeden z kladů byla označena skutečnost účasti zástupců ze Slovenské republiky a tedy jistý mezinárodní charakter celého semináře. Mimo jiné   pak zaznělo i doporučení, podobnou akci s metrologickou tématikou, či přímo s návazností na další rozvoj legislativy pro nejistoty v měření, zopakovat opět např. po dvou letech.

Vzhledem k tomu, že náklad sborníku počítal oproti závazným přihláškám s mírnou rezervou, můžeme ještě uspokojit i několik případných zájemců. Sborník lze objednat do vyčerpání zásob na adrese brněnského klubu A.S.I. za 200,-Kč.

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotografie: