Exkurze do Škody-auto a.s. v Mladé Boleslavi

Tato akce brněnského klubu A.S.I. se uskutečnila ve čtvrtek 25. listopadu 1999. Protože se vzhledem k pozdnímu termínu exkurze a obav z nepřízně počasí některých zejména starších členů nepodařilo sehnat dostatek zájemců z řad členů, doplnili jsme místa v autobuse studenty fakulty strojního inženýrství, při níž rozvíjíme svou činnost.

Z Brna od fakulty jsme odjížděli již v 5.30 ráno, abychom včas dorazili do Boleslavi, kde jsme byli objednáni na exkurzi v 10.30 hodin. Díky rezervě na případnou nepřízeň počasí jsme sem přijeli s předstihem, takže mohla následovat krátká přestávka ve městě před vlastním nabitým programem. Původní záměr o cca tříhodinové exkurzi včetně návštěvy muzea byl díky péči a pozornosti průvodkyň muzea i odborného doprovodu na jednotlivých provozech dalekosáhle překonán.

Velmi podrobně jsme se měli možnost seznámit především s provozy svařovny a novou halou lisovny. Většinu účastníků zaujala prohlídka i zasvěcený výklad provázející návštěvu svařovacích linek, ať již se jednalo o „poloautomatickou“ linku pro Octavie, či plně automatizovanou linku na Felicie s několika desítkami svařovacích robotů. Všem nám následně doslova vyrazila dech návštěva nové haly lisovny. Přestože všichni účastníci se rekrutovali z řad strojařů, a mnozí z nás měli možnost vidět mnoho nejrůznějších lisoven, s něčím takovým jsme se dosud nesetkali. Vlastní technologie i produktivita práce na špičkové úrovni byly doplněny prostředím, jehož čistotu by mohla závidět nejedna pečlivá hospodyňka ve vlastním obýváku. Díky „hermetickému“ uzavření jednotlivých pracovišť panoval všude nejen pořádek a čistota, ale také ticho, které se dalo srovnat snad se specializovaným prostředím firmy, produkující elektroniku či jemnou mechaniku.

Když jsme měli možnost následně shlédnout i celou technologii hospodaření s odpadem z lisovny, nadšení mnohých účastníků neznalo mezí. Tou dobou jsme již měli zcela vyčerpán čas na celou exkurzi, ale přesto jsme ještě, byť tentokrát již rychleji, navštívili montážní linku Octávií a posléze i motorárnu. Tu jsme již prakticky pouze pomalu prošli celou od obrábění jednotlivých dílů přes montáž až po vyvažování a zkoušení hotových motorů. Pomalý, takřka plynulý, přesun tímto provozem byl občas přerušován upozorněními průvodců na zajímavější místa, či všetečnými dotazy účastníků. Značnou část dotazů vznášeli nejmladší účastníci exkurze, studenti, jejichž většina studuje na fakultě právě problematiku motorových vozidel.

Po ve všech směrech vyčerpávající exkurzi v automobilce jsme se přesunuli do podnikového muzea. Zde jsme po shlédnutí stručného filmu o historii firmy a následné krátké diskusi poděkovali našim průvodkyním a po vzájemné dohodě již završili celou akci individuální prohlídkou muzea. Čas na exkurzi byl jednak přečerpán a na průvodkyně čekaly ještě další skupiny, jednak jsme potřebovali ušetřit čas na včasný návrat do Brna. Přestože závěr listopadu nebyl po stránce počasí právě ideální, tento náš den D nám počasí mimořádně přálo. Plni dojmů, a mnozí i dostatečně unaveni řadou kilometrů našlapaných po mladoboleslavských provozech, jsme s kratičkou pauzou zvládli díky řidiči zpáteční cestu prakticky nonstop, takže mimobrněnští účastníci stihli rozjezd pozdně večerních autobusů a vlaků do svých domovů. Na čem jsme se ale shodli při zpáteční cestě všichni, byla spousta nových poznatků a dojmů, i odhodlání, že je třeba podobné akce pravidelně opakovat.

 

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Fotografie: