17. shromáždění zástupců Asociace strojních inženýrů

Shromáždění zástupců se koná ve čtvrtek 25.března 2010 od 10.30 hodin, v zasedací místnosti děkanátu Dopravní fakulty Jana Pernera, Univerzity Pardubice.

Předběžný program shromáždění zástupců ASI:

  1. Přivítání účastníků - děkan DFJP, prof. Culek.
  2. Úvodní slovo předsedkyně a hospodáře klubu ASI, MI - PARDUBICE.
  3. Návrhy a volba komisí.
  4. Zpráva o činnosti ASI od poslední valné hromady.
  5. Zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise.
  6. Plán činnosti a návrh rozpočtu na rok 2010.
  7. Zprávy o činnosti klubů.
  8. Diskuse a vystoupení hostů.
  9. Zpráva mandátové komise.
  10. Návrh a schválení usnesení.

 

Celý text pozvánky naleznete >> zde <<