Strojní inženýři pro XXI. století

Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství a Asociace strojních inženýrů klub Brno

pořádali pod záštitou děkana FSI pana Prof. Ing. Josefa Vačkáře, CSc. seminář

Strojní inženýři pro XXI. století

Brno, 12.února 2003

 

Fotogalerie:

{phocagallery view=category|categoryid=8|imagerandom=0|detail=0|displaydownload=0|displayname=0|displaydetail=0|bgcolor=#000000|bordercolorhover=#276095|displaydescription=1}

Seznam referátů :

Prof. Ing. Slavík Jaromír CSc.
Předmluva
Ing.Bejček Vlastimil CSc.
Informace o strojírenské akademii
Prof. Ing Bumbálek Bohumil CSc.
Profil a metodika přípravy absolventa strojírenské technologie
Mgr. Burýšek Zdeněk
Problematika polytechnické výchovy na ZŠ
Prof. Ing. Bušov Bohuslav CSc. Jde o kvalifikační profil absolventa/VUT?
PhDr. Čornejová Irena Němčina ve strojírenství
Doležal Jan Diplomové práce pro průmysl
Ing. Gahura Petr Pohled absolventů na právě ukončené studium
ThMgr. Klapetek Milan Několik poznámek k otázce výuky netechnických předmětů na technických universitách všeobecně a na VUT v Brně zvláště.
Doc. Ing. Kmoch Petr CSc. Bakalářské a magisterské studium na vysokých školách technických
Doc. Ing. Kolíbal Zdeněk CSc. Strojní inženýři pro XXI. století z pohledu konstruktéra výrobních strojů a systémů
Doc. Ing. Lacko Branislav CSc. Nepřímá výchova uchazečů o studium na technických vysokých školách k tvořivému polytechnickému myšlení
PhDr. Lacková Ludmila Problematika polytechnické výchovy v práci pedagogů a v zrcadle středoškolské odborné činnosti (SOČ) na Gymnáziu Boskovice
Prof. RNDr. Librová H. CSc. Pohled sociologa na osobnost strojního inženýra v XXI. století
Mgr. Macek Aleš
Perspektivy uplatnění ve společné Evropě - jazykové znalosti
Doc.Ing.Münsterová E. , CSc. – Ing, Vlk A. Soft skills a jejich potřeba ve vzdělávání strojních inženýrů
PhDr. Myšková Zdeňka Multimediální výukové materiály jazyka německého pro doktorské studium
Ing.Nachtigall – Ing.Kozubík Výchova inženýrů-designérů
Ing. Pálková Helena Doplňující pedagogické studium pro absolventy VUT
Doc. Ing. Pavelek Milan CSc. Účinnost vysokoškolského vzdělávání v technických oborech
Ing. Píša Zdeněk Systémy CAD ve výuce strojních inženýrů
PhDr. Pospíchalová Irena 1.) "Kde je zakopaný pes?" 2.) Komunikace neni legrace
Prof. Ing. Ptáček Luděk CSc. Výuka materiálového inženýrství v ČR
Ing. Ranzenhofer Tomáš Význam a schopnosti aplikací metod pravděpodobnosti v součastné strojírenské výrobě
PhDr. Svobodová Zuzana Psaní v angličtině - Writing in English
Ing. Šargon František Rozumová výchova inženýrů
Ing. Šašinka Oldřich MBA. 1.) Nabídka studia MBA 2.)Struktura posluchačů studií MBA na BBS FP VUT .ppt
Ing. Šebková Helena Struktura studijních programů.ppt
Ing. Šmejkal Ladislav CSc. Automatizace jako způsob myšlení aneb Moderní stroj = železo + elektronika + chytrost
Prof. Ing. Vačkář Josef CSc. Role inženýrů v součastné praxi a vliv zaměstnavatelů na tvorbu studijních programů
Doc. Ing. Lacko Branislav CSc. Závěr sekce 1. Výuka strojních inženýrů na VŠ v technických znalostech a dovednostech
Doc. Ing. Eva Münsterova, CSc. Závěr sekce 2. Výuka strojních inženýrů na VŠ v netechnických znalostech a dovednostech
PhDr. Navrátilová Petra Závěr sekce 3. Celoživotní vzdělávání inženýrů
Prof.Ing. Pochylý František CSc. Závěr sekce 4. Polytechnická výchova uchazečů o studium na technických VŠ

Výsledky ankety >>>ZDE<<<

Organizační výbor semináře:

DOUPOVEC Miroslav, Doc. RNDr. CSc.

KMOCH Petr, Doc. Ing. CSc.

 

KUDLIČKOVÁ Jitka, Mgr.

LACKO Branislav, Doc. Ing. CSc.

 

MICHELE Jiří, Ing.

NAVRÁTILOVÁ Petra, PhDr.

SLAVÍK Jaromír, Prof. Ing. CSc.

SOUKUP Karel, Ing.

 

VDOLEČEK František, Ing. CSc.

Organizační garant konference

 

SOUKUP Karel, Ing.

Partneři semináře:

Aero Vodochody

Fuchs Oil Corporation CZ

LOM Praha

Newport Electronics Karviná

První brněnská strojírna Velká Bíteš

TECO Kolín

Pracovní skupiny

 

Název sekce Vedoucí sekce
Sekce1 Výuka strojních inženýrů na VŠ v technických znalostech a dovednostech Doc. Ing. Lacko Branislav CSc.
Sekce2 Výuka strojních inženýrů na VŠ v netechnických znalostech a dovednostech Doc. Ing. Eva Münsterova, CSc.
Sekce3 Celoživotní vzdělávání inženýrů PhDr. Navrátilová Petra
Sekce 4 Polytechnická výchova uchazečů o studium na technických VŠ Prof.Ing. Pochylý František CSc.